Zásady komunikace s osobami se sluchovým postižením

Informace

Cílem kurzu je osvojit si dovednosti pro komunikaci s osobami se sluchovým postižením (neslyšícími, ohluchlými a či nedoslýchavými). Kurz je vhodný také pro ty, kteří pracují se seniory, kteří se stávají nedoslýchavými z důvodu vyššího věku a postupného slábnutí sluchu.

Osnova kurzu

– základní informace o sluchovém postižení (SP)
– komunikační formy osob se SP
– stručný přehled legislativy související s osobami se SP
– kompenzační a komunikační pomůcky pro osoby se SP
– praktické ukázky zásad komunikace s osobou se SP
– nácvik prstové abecedy
– osvojení si několika znaků z českého znakového jazyka

Pokud Vám ten kurz zaujal, kontaktujte zde:

Telefon
+420 541 245 321
Mobilní telefon
+420 725 605 216
SMS zpráva
+420 725 605 216
iMessage
+420 725 605 216
FaceTime
+420 725 605 216