100 let činnosti neslyšících v Brně

První myšlenku založit spolek přivedl učitele v ústavě hluchoněmých v Ivančicích 1906, později byl založen přípravný výbor roku 1915 to však bylo mařeno rakouskými úřady.

Duší tajné organizační činnosti byl vídeňský krajan stolař Adolf Očenášek, který se na trvalo usadil v Brně. Spolu s Vojtěchem Vejchodou a Jindřichem Metelkou, později přezdívaném „Ministr financí spolku hluchoněmých“, se pustil do příprav k založení Českého spolku hluchoněmých.

5. ledna 1919 byla svolána veřejná schůze českých hluchých na Moravě, aby si stanovili cíle pro nejbližší léta:

1. Zřízení mateřské školky pro hluchoněmé.

2. Přeložení ústavu z nepohodlných míst do města Brna, sídla příští české univerzity a blízkosti ušních klinik a vybudování Útulny pro hluchoněmé.

Na 70 účastníků schůze si naplánovalo 23. března 1919 první Valnou hromadu spolku s názvem „Český spolek hluchoněmých markrabství moravského se sídlem v Brně“, jejím prvním předsedou se stal neslyšící Vojtěch Vejchoda.

Stanovy byly registrovány 30. dubna 1919.

„Neslyšící přijíždějící do Brna z celého kraje i Vídně se scházeli v okolních restauracích nedaleko Hlavního nádraží. Číšníci zde znali trochu mluviti rukama, aspoň tolik, že se s nimi každý hluchoněmý hned dorozuměl o tom co si přál.

Poznal-li, že příchozí je hluchoněmý, nemluvili naň, nýbrž ukazovali mu. Tak např. ukazovali dvěma prsty na bílou náprsenku a černou vestu, znamení, chce-li bílou nebo černou kávu.

Napsal Pravoslav Jasan (vlastním jménem Alois Soukup) neslyšící spisovatel Zemské ústřední jednoty hluchoněmých pro Moravu a Slezsko se sídlem v Brně.

Osobnosti neslyšících minulého století
VOJTĚCH VEJCHODA

* 27.04.1890 ✞ 30.05.1962

Vojtěch Vejchoda byl zakladatel a předseda Zemské ústřední jednoty hluchoněmých pro Moravu v Brně (ZÚJHM) v roce 1919. Vejchoda byl zásadně proti předání „Domova hluchoněmých“ v Brně pod ČSSI – Svaz Československých Invalidů v Praze.

FRANTIŠEK KOPŘIVA

* 30.01.1903 ✞ 27.10.1970

František Kopřiva byl zakladatel družstva hluchoněmých švadlen a obuvníků, (pobočka na ulici Kobližná ve městě v Brně, Hodonín v roce 1929), spoluzakladatel organizací sportovního klubu Hluchoněmých v Brně 1932, nesouhlasil s předáním „Domova hluchoněmých“ a likvidaci (ZÚJHM) v Brně Svazem Československých invalidů v Praze.

ROSTISLAV VANĚK

* 28.05.1909 ✞ 24.06.1982

Rostislav Vaněk byl spoluzakladatel sportovního klubu hluchoněmých (fotbal, tenis) v Brně v roce 1932.

FRANTIŠEK GOTTWALD

* 09.10.1919 ✞ 21.07.1990

František Gottwald byl skaut, v období 50.léta 20.století musel s tím výborem předat „Domov hluchoněmých“ pod Svaz Československých Invalidů (ČSSI), musel dobrovolně povinně souhlasit s likvidací ZÚJHM v Brně pod ČSSI v Praze, později jediný neslyšící vyznamenaný řádem budovatele socialistické práce, předseda Kulturního domu neslyšících 1980.