Unie neslyšících Brno

Unie neslyšících Brno, z.s. je nestátní, neprofitní, nezávislá organizace, jejíž historie sahá do roku 1991, kdy byla založena pod názvem Česká unie neslyšících oblast Brno, se sídlem v Praze. V roce 1998 došlo k úplnému osamostatnění a spolu s Oblastní unií neslyšících Olomouc, Jihlavskou unií neslyšících a Plzeňskou unií neslyšících jsme byli spoluzakladateli střechové organizace Českomoravská jednota neslyšících, jejíž sídlo je na naší adrese.

Záměrem vytvoření Českomoravské jednoty neslyšících bylo zejména sjednotit roztříštěné organizace sluchově postižených tak, aby dotace a péče pro sluchově postižené byla poskytována organizacích přímo v regionech bez toho, aby podstatná část finančních prostředků zůstávala na ústředí s možností rozhodování o způsobu práce podle místních možností, schopností nabídky a poptávky služeb. Zakladateli Unie neslyšících Brno, z.s. byli dobrovolní aktivisté i profesionální pracovníci neslyšících.

Posláním Unie neslyšících Brno, z.s. je je především pomáhat všem sluchově postiženým bez rozdílu. Řeč a sluch jsou základními předpoklady ke komunikaci. Vzhledem k tomu, že tito lidé mají narušeny, či se jim vůbec nedostává sluchových schopností, nemůže dojít k rozvinutí řeči přirozenou cestou a mají tak zhoršené podmínky ke komunikaci. Chceme pomoci vyrovnávat následky sluchového postižení, pozvedávat psychické a občanské sebevědomí, učit žít sluchově postižené plným životem a integrovat je do společnosti zdravých lidí.

Prosazujeme pokrokové způsoby poskytování sociálních, poradenských a komunikačních služeb, které vedou k nezávislému životu. Důraz klademe na individuální přístup ke klientovi a na vytvoření takových podmínek, aby směřovali ke snižování komunikační bariéry.

Naším cílem je poskytovat služby, přenášet poznatky vědy a techniky sluchově postiženým a přizpůsobit naši činnost hlavnímu proudu integrace ve společnosti. Naší snahou je vytvořit podmínky, kde by se sluchově postižení stali sebevědomí a nezávislí lidé. Toho je možné dosáhnout především díky kvalitním kompenzačním, komunikačním a telekomunikačním pomůckám. Důraz proto klademe na jejich osvětu a seznamování se s možností jejich používání.

Dalším cílem je rozšiřování znakového jazyka neslyšících mezi širokou veřejnost, protože čím více zdravých lidí bude znát alespoň základy znakového jazyka, tím budou mít sluchově postižení, zvláště neslyšící, snadnější komunikaci.

Snažíme se o navrácení budovy na Vodové 35 do správy brněnských neslyšících, budova byla odcizena Svazem Československých invalidů  v r. 1949 a v r. 1990 podvodem převedena na Svaz neslyšících a nedoslýchavých se sídlem v Praze.

Kontaktní osoby

Petra Lištvanová

Petra Lištvanová

předsedkyně UNB
statutární zástupkyně

Mob. telefon: +420 725 605 216
petra.listvanova@unb.cz

Image
Ivan Poláček

Ivan Poláček

vedoucí organizace UNB
koordinátor projektů

Mob. telefon: +420 775 576 120
ivan.polacek@unb.cz

Image
Alena Kratochvílová

Alena Kratochvílová

administrativa UNB
sekretariát

Mob. telefon: +420 725 605 216
alena.kratochvilova@unb.cz

Image
Svatopluk Žamboch

Svatopluk Žamboch


čestný předseda UNB

Mob. telefon: +420 725 605 216
svatopluk.zamboch@unb.cz

Image