Tlumočnické služby ceník

Tlumočení jako sociální služba

Zahrnuje například tlumočení na úřadech, ve zdravotnických zařízeních, při pracovních pohovorech, v bankách, při běžných pracovních a osobních záležitostech ad.

Tato služba je ZDARMA pro osoby se sluchovým postižením, které jsou občany ČR.

Poznámka: Tlumočení na soukromých akcích jako jsou obřady (svatba, pohřeb, křest aj.) je zdarma pro občany ČR.

ALE

Tlumočení na oslavách, večírcích, rekreačních pobytech, zájmových aktivitách a kulturních akcích v ČR i v zahraničí si hradí uživatel sám (viz Tlumočení ostatní).

Tlumočení ostatní

– osoba, která není občanem ČR – 450 Kč/hod

– soukromé akce pro osoby se sluchovým postižením – 450 Kč/hod

(soukromá akce = oslavy, večírky, rekreační pobyty v ČR i zahraničí, zájmové aktivity, kulturní akce, sportovní akce apod.)

Tlumočení pro instituce, firmy, organizace

Pokud tlumočení do znakového jazyka a ze znakového jazyka objednává instituce (policie, soud, soukromá firma), pak je tato služba fakturována ze strany Unie neslyšících Brno, z.s.