Odborné sociální poradenství

Karta potřeb

Odborné sociální poradenství

Základní poradenství

1. Schopnost komunikace
1.1. Sluchadla
1.2. Kompenzační pomůcka (sluchátka k TV, signalizace, budíky, indukční smyčka,...)
1.3. Komunikační pomůcka (osobní zesilovač, mobilní telefon, počítač, tablet,...)
1.4. Bezpečná orientace v prostoru
2. Zdraví
2.1. Fyzické
2.1.1. Ucho
2.2. Psychické
2.2.1. Vztahy
2.2.1.1. Rodinné
2.2.1.2. Partnerské
2.2.1.3. Jiné
2.2.2. Emoce
2.2.3. Nálady
3. Bydlení
3.1. Hledání
3.1.1. Jednotlivci
3.1.2. Rodiny
3.1.3. Pro seniory
3.2. Udržení
3.2.1. Finanční gramotnost
3.2.2. Pochopení smlouvy
4. Zaměstnání
4.1. Pomoc na úřadu práce
4.2. Možnosti práce
5. Porozumění textu
5.1. Bezpečná orientace v textu smlouvy
5.2. Bezpečná orientace v textu žádosti
5.3. Bezpečná orientace v textu odvolání
5.4. Jiné
1. Platby
1.1. Bydlení (elektřina, voda, plyn, odpady, nájem)
1.2. Telefon
1.3. Pojištění (zdravotní, sociální, úrazové, cestovní, ...)
1.4. Daně (z nemovitosti, z příjmů, ...)
1.5. Ostatní platby
2. Znakový jazyk
3. Majetek
3.1. Reklamace
3.2. Nájem
3.3. Převod
3.4. Darování
3.5. Závěť
4. Sociální dávky a průkazy
4.1. Průkazy (občanský průkaz, řidičský průkaz, rodný list, průkaz pojištěnce, cestovní pas, TP, ZTP, ZTP/P, MHD, ...)
4.2. Příspěvky (na pomůcku, na péči, na mobilitu, na bydlení, ...)
4.3. Důchody (invalidní, starobní)
5. Společenské aktivity
5.1. Zapojení se
5.2. Vytvoření
6. Vzdělávání
6.1. Možnosti vzdělávání
6.2. Oblasti vzdělávání
7. Fyzický stav
7.1. Lékař
7.2. Zdravotnické pomůcky
8. Ochrana práv
8.1. Kontakty na poradny (právník, notář, exekuce, dluhy, ...)
8.2. Kontakty na úřady (policie, ombudsman, OSPOD, ...)