Tlumočnické služby

Poskytujeme tlumočnické služby pro osoby se sluchovým postižením v souladu s Kartou potřeb Jihomoravského kraje, převážně v Brně a jeho okolí. Ve výjimečných případech je možné službu poskytnout v rámci celé ČR.

Tlumočnické služby pro neslyšící, nedoslýchavé a ohluchlé

číslo registrace: 5756137
Image
Co nabízíme?

Tlumočení, překlady a základní poradenství přizpůsobené Vašim potřebám.

Image

Jazyky, komunikace

 • český znakový jazyk
 • znakovaná čeština
 • totální komunikace
 • psaný český jazyk
Image

Formy služby

 • ambulantní – v UNB
  • tlumočení (telefonáty, dopisy, dokumenty, …)
  • online tlumočení (Skype, Deafcom, Whatsapp, FaceTime)
  • textové tlumočení
  • překlady a opravy textu (překlady ČZJ ↔ ČJ, opravy textu v ČJ)
  • základní poradenství (formuláře, vyřizování průkazů ZTP a ZTP/P, žádosti o příspěvky na kompenzační pomůcku nebo sociální dávky, …)
 • terénní – mimo UNB (úřady, nemocnice, banky, …)
Image

Co tlumočíme

 • v jakých situacích tlumočíme? Celý přehled ZDE
Image

Kde tlumočíme

 • kdekoli v Jihomoravském kraji (hlavně Brno a okolí)
Image
Cíle tlumočnických služeb
 • překonat informační a komunikační bariéry mezi uživateli služby a majoritní společností
 • podpořit integraci osob se sluchovým postižením do společnosti a tím zlepšit kvalitu jejich života
 • zprostředkovat kontakt se společenským prostředím
Image
Cílová skupina

Osoby se sluchovým postižením (neslyšící, nedoslýchaví, ohluchlí) všech věkových kategorií.

Image
Cena služby
 • zdarma – úřady, nemocnice, lékaři, banky, operátoři, firmy, třídní schůzky…
 • dle ceníku – pro firmy a organizace (školení zaměstnanců, prohlídka s průvodcem, překlad části webových stránek), soukromé oslavy a akce – ceník ZDE
Image
Objednání tlumočení

JAK?

 • osobně v kanceláři UNB
 • telefon: +420 541 245 321
 • SMS, iMessage, FaceTime, WhatsApp: +420 725 605 216
 • e-mail: info@unb.cz
 • Skype: unieneslysicibrno
 • formulář ZDE
 • konkrétní tlumočník (kontakty ZDE)
Image

KDY?

 • objednávejte ideálně týden dopředu, minimálně 1 den předem
 • delší akce (celodenní semináře, školení) aspoň 14 dní předem
 • objednávejte v pracovní době:
  • Pondělí 9–17 h
  • Úterý 9–17 h
  • Středa 9–17 h
  • Čtvrtek 9–20 h
  • Pátek 9–15 h
 • POHOTOVOST tlumočení i o víkendu (úrazy, dopravní nehody…): +420 776 519 661
Image

ZRUŠENÍ TLUMOČENÍ

 • CO NEJDŘÍVE, aspoň 1 den předem v pracovní době
Image
Zásady poskytování tlumočnických služeb
 • individuální přístup k uživatelům
 • zachování mlčenlivosti – informace o uživateli a poskytované službě nesmí být předány další osobě bez jeho souhlasu
 • bezplatnost – služba je poskytována pro uživatele bez poplatku
 • respektování svobodné vůle uživatele
 • respektování práva na soukromí, zachování důstojnosti a diskrétnosti
 • flexibilita – přizpůsobujeme se potřebám uživatelů
 • zaměření na celek – na situaci uživatele se pohlíží v souvislostech
 • posílení vlastní vůle uživatele při řešení jeho nepříznivé sociální situace
 • zprostředkování informací o návazných službách
 • princip spolupráce s odborníky a dalšími institucemi
 • rovný přístup ke všem uživatelům (nestrannost) – služba je určena pro všechny uživatele bez ohledu na jejich zdravotní postižení, rasu, barvu pleti, jazyk, pohlaví, sexuální orientaci, víru, náboženství, politické či jiné smýšlení, národní nebo sociální původ, příslušnost k národnostní nebo etnické menšině, majetku, rodu nebo jiného postavení.
Image