Kurzy znakového jazyka

Náměty, stížnosti, připomínky

Každý účastník kurzu znakového jazyka má právo vznášet připomínky, nápady, postřehy a stížnosti na kvalitu kurzu.

Stížnost může být uvedena:

  • s uvedením jména
  • anonymně

Stížnost může být podána:

  • osobně
  • písemně poštou na adresu Unie neslyšících Brno, Palackého tř. 114, 612 00 Brno
  • zaslána e-mailem na e-mailovou adresu info@unb.cz
  • do schránky stížnosti a přání umístěná za hlavním vchodem do UNB
  • formulářem na webových stránkách www.unb.cz

Stížnost je vyřízena nejpozději do 30 dnů od doručení. Proti rozhodnutí se může účastník kurzu písemně odvolat.

Vyřízené anonymní stížnosti se zveřejňují na nástěnce u hlavního vchodu do 30 dnů.

Podání námětů, stížností a připomínek
na kurzy znakového jazyka