Probíhající projekty
Zefektivnění terénních služeb Unie neslyšících Brno

Na projekt je poskytována finanční podpora z EU,
konkrétně z Integrovaného regionálního operačního programu.

Projekt:

Zefektivnění terénních služeb Unie neslyšících Brno

Registrační číslo:

CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_124/0017295

Popis projektu:

Projekt podpořený z prostředků IROP je zaměřen na podporu služeb Unie neslyšících poskytovaných terénně. Jedná se o koupi elektromobilu využívaného tlumočnickou službu, jako je asistence na úřadech, ve zdravotnických zařízeních, při pracovních pohovorech, v bankách, při běžných pracovních a osobních záležitostech ad. Terénní tlumočnické služby poskytujeme na celém území Jihomoravského kraje, převážně v Brně a okolí. Ve výjimečných případech je možné službu poskytnout v rámci celé ČR. Díky vysoké mobilitě našich tlumočníků bude mít elektromobil významný pozitivní dopad na životní prostředí, přispívá ke snižování emisí CO2, snižuje hluk, snadno se udržuje a především navýší možnost obsloužit více klientů.

Cíle projektu:

Cílem projektu je pořízení elektromobilu pro terénní práce společnosti.

Výsledky projektu:

Výsledkem projektu je podpoření terénních služeb poskytovaných UNB prostřednictvím nového elektromobilu. Díky tomu dojde k udržení stávající kapacity klientů a zaměstnanců, či dokonce i jejich částečné zvyšování v rámci možností společnosti.

Na projekt je poskytována finanční podpora z EU, konkrétně z Integrovaného regionálního operačního programu.