Tlumočnické služby

Karta potřeb

Tlumočení

Základní poradenství

1. Zdraví
1.1. Lékaři
1.1.1. Lékař (ordinace)
1.1.2. Nemocnice, poliklinika
1.1.3. Lázně
1.1.4. Rehabilitace
1.1.5. Veterinář
1.2. Zdravotnické pomůcky
1.3. Lékárna
2. Komunikace
2.1. Telefonování
2.2. Překlad (ČJ ↔ ČZJ)
2.3. Oprava textu
3. Běžné služby
3.1. Banka, spořitelna, pojišťovna
3.2. Úřady
3.3. Poradny (sociální, právní, finanční)
3.4. Operátor (mobil, televize, internet)
3.5. Pošta, balíky
3.6. Vzdělávání
3.6.1. Autoškola
3.6.2. Třídní schůzky
3.6.3. Kurz, školení, workshop, seminář
3.6.4. Konference
3.7. Servis
3.8. Obchody
3.9. Knihovna
3.10. Obřady
3.10.1. Svatba
3.10.2. Pohřeb
3.10.3. Křest
4. Zaměstnání
4.1. Pracovní pohovor
4.2. Smlouvy
4.3. Školení BOZP a PO
4.4. Problém v práci
5. Bydlení
5.1. Elektřina
5.2. Voda
5.3. Plyn
5.4. Nájem
5.5. Odpady
6. Právo
6.1. Policie
6.2. Soud
6.3. Poradenství (právník, advokát)
6.4. Politika (volby, zasedání zastupitelstva)
1. Platby
1.1. Bydlení (elektřina, voda, plyn, odpady, nájem)
1.2. Telefon
1.3. Pojištění (zdravotní, sociální, úrazové, cestovní, ...)
1.4. Daně (z nemovitosti, z příjmů, ...)
1.5. Ostatní platby
2. Majetek
2.1. Reklamace
2.2. Nájem
2.3. Převod
2.4. Darování
3. Sociální dávky a průkazy
3.1. Průkazy (občanský průkaz, řidičský průkaz, rodný list, průkaz pojištěnce, cestovní pas, TP, ZTP, ZTP/P, MHD, ...)
3.2. Příspěvky (na pomůcku, na péči, na mobilitu, na bydlení, ...)
3.3. Důchody (invalidní, starobní)
4. Zaměstnání
4.1. Papír do/pro zaměstnání (životopis, výpověď, potvrzení, osobní dotazník, ...)
5. Ochrana práv
5.1. Kontakty na poradny (právník, notář, exekuce, dluhy, ...)
5.2. Kontakty na úřady (policie, ombudsman, OSPOD, ...)