Ukončené projekty
Výuka k různosti jako součást multikulturní výchovy a vzdělávání

Tento projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a státního rozpočtu České republiky.

Registrační číslo projektu:

CZ.1.07/1.2.00/08.0110

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Koordinátor:

CVIV, s.r.o. Ostrava.

Cílem projektu je přispět k eliminaci xenofobie a odbourávání bariér mezi většinovou společností a příslušníky menšin. V rámci projektu budou vyvinuty vzdělávací nástroje, které umožní žákům základních a středních škol osvojit si základní principy odpovědného vztahu k menšinám a následně je přirozeně aplikovat ve svém školním kolektivu i v běžném životě. Zvláštní pozornost bude věnována nejpočetnější menšině v České republice – osobám zdravotně postiženým.

V rámci projektu bude vytvořena a pilotně ověřena multimediální výuková opora a metodika, která umožní učitelům a žákům základních a středních škol, včetně žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, získat co nejkomplexnější informace o problematice vzájemného vztahu většinové společnosti a lidí se zdravotním postižením. Jedná se o metodickou podporu zavádění výuky k různosti, zejména v rámci vzdělávacích oblastí Člověk a jeho svět, Člověk a společnost a společenskovědní vzdělávání.