Ukončené projekty
STOP komunikačním bariérám!

Tento projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky.

Registrační číslo projektu:

CZ.1.04/3.3.05/31.00021, OP LZZ 3.3

Minimalizace komunikační bariéry při vstupu neslyšících na trh práce

Součástí projektu jsou i akreditované kurzy operátorů call centra pro osoby se zdravotním postižením. Z absolventů těchto kurzů byly následně vybrány 4 operátorky/asistentky TKCN.

Cílem projektu je pomoc osobám se sluchovým postižením při vstupu na trh práce. Projekt nabízí odborné kurzy podnikání pro neslyšící, počítačové kurzy pro neslyšící, a provoz „Telekomunikačního centra neslyšících“. Telekomunikační centrum bude umožňovat osobám se sluchovým postižením, ale i osobám například s vadou řeči, nevidomým, apod., využívat telefonního spojení ve vizuální, hlasové i textové podobě.

V rámci projektu bude pro neslyšící:

1.) Akreditovaný, vzdělávací kurz Základy podnikání osob se SP + CD učebnice

2.) Počítačové kurzy pro neslyšících ECDL – START s osvědčením, které je uznáváno v EU + CD učebnice. Kurzy ECDL bude pořádat Unie neslyšících Brno, o. s., Českomoravská jednota neslyšících, o. s. a Česká unie neslyšících, o. s. oblastní organizace Ostrava.

3.) Vznik a provoz „Telekomunikačního centra neslyšících“ (zkráceně TKCN). Telekomunikační centrum neslyšících bude minimalizovat komunikační barieru mezi sluchově postiženými a většinovou společností, při vstupu na trh práce. Budou zde pracovat 4 operátoři.

Partneři Unie neslyšících Brno, o. s. jsou:

Janáčkova akademie múzických umění, Brno (JAMU, Brno), Česká unie neslyšících, o. s., oblastní organizace Ostrava (ČUN, Ostrava), Slezská univerzita v Opavě, Svaz tělesně postižených v ČR, městská organizace Brno, Českomoravská jednota neslyšících, občanské sdružení (ČMJN, o. s.).