Ukončené projekty
Nezávislá komunikace pro sluchově postižené

Projekt je financován z EU prostřednictvím Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu České republiky.

Registrační číslo projektu:

CZ.1.04/3.1.02/B7.00006

Nezávislá komunikace pro sluchově postižené – dostupně a ekonomicky

Začátek projektu: 1.2.2014, konec projektu: 30.6.2015

Stručný obsah projektu:

V projektu chceme řešit problém bariéry při komunikaci neslyšících v terénu, dosud řešený finančně náročným a obtížně dostupným tlumočníkem znakového jazyka, placeného organizacemi registrací podle zákona o sociálních službách z veřejných zdrojů.

Projektem se problém vyřeší na daleko vyšší úrovni, než bylo dosud možné, a s menšími finančními náklady, protože umožní neslyšícím nebýt závislý na službách tlumočníků, kdy přitom tlumočnické kapacity ani zdaleka nestačí potřebě.

Projekt v jihomoravském regionu na cílové skupině cca 100 osob Unie neslyšících Brno o. s. pilotně a v praxi ověří navrhované levnější a řádově efektivnější řešení, které by následně mohlo být použito v celé ČR.

Novost technologického řešení pro následnou sociální inovaci spočívá v tom, že neslyšící dostanou k dispozici do jejich vlastního chytrého telefonu či notebooku malý mikrofon a v projektu vyvinutý speciální SW, který okamžitě přenese řeč na server, tam se transformuje do textu a odešle zpět, takže neslyšící mohou hned reagovat. Takto mohou samostatně komunikovat kdykoliv, kdekoliv, s kýmkoli v terénu, okamžitě a flexibilně – dle aktuální potřeby a bez tlumočníka či odezírání ze rtů. Celospolečenský přesah by spočíval v možnosti organizací z celé ČR použít již vyzkoušenou inovační metodu.

Důležitým krokem je vyvinutí technologického inovačního řešení, kdy k existujícímu SW pro rozpoznávání řeči bude vyvinuta speciální aplikace, která bude zvuk snímaný neslyšícím hned posílat na překlad do serveru a po provedení převodu zase jako text zpět na mobilní zařízení.

Dále v projektu proběhne implementace tohoto řešení do vlastních mobilních zařízení cílové skupiny, která bude testovat celou sociální inovaci v praxi a podávat zpětnou vazbu pro další průběžné úpravy.

Efektivitu inovace budeme sledovat podle rozšíření komunikačních možností cílové skupiny (reporty podle tabulek) a poklesu nákladů na tlumočníky.

Sociální inovace bude v závěru projektu nabídnuta dalším organizacím k rozšíření po celé ČR.