Ukončené projekty
Nebojme se světa financí, i když neslyšíme

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem Evropskou Unií a statním rozpočtem České republiky.

Nová interaktivní multimediální učebnice „Nebojme se světa financí, i když neslyšíme“ pro výuku finanční gramotnosti neslyšících vznikla na střední škole pro sluchově postižené ve Valašském Meziříčí. Jedná se o bilingvální produkt. To znamená, že učebnice (počítačový program) je souběžně realizována jak v českém znakovém jazyce, tak v mluvené i psané češtině. Proto je dobře využitelná pro osoby s různými typy a stupni sluchového postižení využívající ke komunikaci jak český znakový jazyk tak mluvenou nebo psanou češtinu.

Učebnice má formu interaktivního DVD, který je možno využít pro výuku na školách, pro tematicky zaměřené kurzy v rámci organizací neslyšících i pro samostudium.

Tematické okruhy, kterým se učebnice věnuje: peníze, hospodaření domácnosti, finanční produkty, práva spotřebitele. Nechybí část věnovaná bezhotovostnímu platebnímu styku a internetovému bankovnictví včetně výčtu nebezpečí, která na jejich uživatele číhají. Většina teorie je vysvětlena formou dialogů dvou mladých lidí se sluchovým postižením doplněných o modelové situace, do kterých se mladý člověk se sluchovým postižením v oblasti financí dostává. Nechybí kontrolní úkoly a pracovní listy. Vše přehledně strukturováno do tří úrovní.

Učebnice „Nebojme se světa financí, i když neslyšíme“, která vznikla ve spolupráci ostravské vzdělávací společnosti Free Art s.r.o, školy pro sluchově postižené ve Valašském Meziříčí a Slezské univerzity v Opavě, byla realizována v rámci projektu OP VK s názvem „Výuka finanční gramotnosti pro sluchově postižené žáky středních škol ve Zlínském kraji“, číslo projektu CZ.1.07/1.2.39/01.0004. Více informací je na www.financeproneslysici.cz. Na realizaci spolupracovali také členové UNB.

Výukový program „Nebojme se světa financí, i když neslyšíme“ volně navazuje na úspěšný výukový program „Nebojme se trhu práce, i když neslyšíme“, který byl stejným realizačním týmem vytvořen v roce v roce 2012 a společně s dalším nově vytvořeným produktem „Neslyšící a svět medií“ tvoří třídílnou sérii účinných multimediálních bilingválních učebnic pro soby se sluchovým postižením.

Zájemci o tento vzdělávací produkt mají možnost ho zdarma získat na DVD objednávkou na e-mailové adrese info@free-art.cz.